Privātuma politikas mērķis

Privātuma politikas mērķis ir sniegt datu subjektam - fiziskajai personai - informāciju par personas datu apstrādes nolūkiem, tiesisko pamatu, personas datu saņēmēju kategorijām, datu glabāšanas ilgumu un drošību, kā arī datu subjekta tiesībām. 

Datu pārzinis

“HOPS.cc” is daļa no SIA MINT print, reģistrācijas numurs 44103081951, juridiskā adrese Starta iela 1, Rīga, LV-1026, turpmāk MINTprint. 

Privātuma politikas darbības sfēra

Šeit ir apkopota informācija par “HOPS.cc” personas datu apstrādes principiem saistībā ar mājaslapas apmeklēšanu un tajā pieejamajiem pakalpojumiem un precēm. Datu pārzinis nodrošina, ka Jūsu personas dati tiek aizsargāti, ņemot vērā šajā politikā aprakstītos noteikumus un ievērojot 2016. gada 27. aprīļa ES Vispārējās personas datu aizsardzības regulas nr. 2016/679  prasības. 

Apstrādes nolūki un tiesiskais pamats

Mēs varam izmantot iegūtos personas datus, lai Jums sniegtu Jūsu pieprasītos pakalpojumus un informāciju, apstrādātu jūsu pasūtījumus un noformētu nepieciešamos dokumentus, sniegtu Jums efektīvu klientu atbalstu, palīdzētu novērst apdraudējumu vai krāpnieciskas darbības, nosūtītu Jums informatīvus ziņojumus, ja esat nepārprotami piekrituši tādus saņemt, ievērojot normatīvo aktu prasības. Līdz ar to personas dati tiek nodoti mums tikai tādā apjomā, lai mēs spētu izpildīt savas likumīgās tiesības, pienākumus un intereses.

Mēs varam nodot Jūsu informāciju trešajām personām, lai piegādātu pirkumu, bankas maksājumu apstrādei, ievērotu normatīvo aktu prasības, sadarbotos ar uzraudzības iestādēm, palīdzētu novērst noziedzīgas darbības un aizsargātu mūsu, Jūsu un citu personu likumīgās tiesības. Datu nodošana ir objektīvi nepieciešama, lai mēs varētu pienācīgi izpildīt Jūsu pasūtījumu un sniegt kvalitatīvu pakalpojumu.

Personas dati netiek nodoti trešajām valstīm, kuras nav ES un/vai EEZ dalībvalstis.

Personas datu glabāšanas ilgums

Personas dati tiek vākti un apstrādāti tikai iepriekš definētiem nolūkiem un tikai tik ilgi, cik tas ir nepieciešams iepriekš norādīto nolūku sasniegšanai, Datu pārziņa interešu aizsardzībai, vai atbilstoši piemērojamos likumos noteiktajam termiņa ierobežojumam. Pēc datu izmantošanas termiņa beigām tie tiek dzēsti vai arhivēti.

Personu dati ir ierobežotas piekļuves informācija, kurai piekļūt var tikai tie darbinieki, kuriem ir pilnvarojums, vai piekļuve šiem datiem ir nepieciešama, lai veiktu darba uzdevumu izpildi. Visi darbinieki, kas saņēmuši deleģējumu/pilnvarojumu strādāt ar fizisko personu datiem tiek atbilstoši apmācīti, lai spētu aizsargāt datu subjekta tiesības. 

Datu subjekta tiesības

Ja Jūs esat datu subjekts saskaņā ar ES VDAR (piemēram, esat ES pilsonis un sniedzat mums savus personas datus), Jums ir turpmāk minētās tiesības saistībā ar saviem personas datiem:

Tiesības piekļūt informācijai. Jums ir tiesības saņemt informāciju par to, kāpēc un kā tiek apstrādāti Jūsu personas dati. Jums ir tiesības bez maksas saņemt mūsu rīcībā esošo Jūsu personas datu kopiju plaši izmantotā elektroniskā formātā.

Tiesības labot. Jums ir tiesības panākt neprecīzu vai nepilnīgu personas datu labošanu vai papildināšanu bez nepamatotas kavēšanās.

Tiesības "tikt aizmirstam". Jums ir tiesības atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei un panākt savu personas datu dzēšanu bez nepamatotas kavēšanās, tiklīdz dati vairs nav nepieciešami, lai sniegtu Jūsu pieprasītos pakalpojumus un ievērotu normatīvo aktu prasības.

Tiesības ierobežot apstrādi. Jums ir tiesības panākt savu personas datu apstrādes ierobežošanu, ja Jūs iebilstat pret to un mums nav leģitīmu pamatu turpināt apstrādi, ja Jūs apstrīdat datu precizitāti, ja apstrāde ir pretlikumīga vai Jūs pieprasāt celt, īstenot vai aizstāvēt savas likumīgās prasības.

Tiesības iebilst. Jums ir tiesības jebkurā brīdī iebilst pret datu apstrādi, ja vien tas nav nepieciešams sabiedrības interesēs veicamam uzdevumam vai apstrādei nepastāv neapstrīdami likumīgs pamats.

Tiesības iesniegt mums sūdzību par datu apstrādi, kā arī uzraudzības iestādei, Datu valsts inspekcijai, ja strīds netiek atrisināts.

Citas tiesības saskaņā ar VDAR. Vairāk informācijas skatiet, apmeklējot ES datu aizsardzībai veltīto mājaslapu.

Informācijas drošība

Datu pārzinis īsteno un uztur atbilstošus administratīvus, fiziskus, tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai aizsargātu Jūsu sniegtos personas datus pret nejaušu vai nelikumīgu nosūtīto, uzglabāto vai citādi apstrādāto personas datu iznīcināšanu, nozaudēšanu, pārveidošanu, neatļautu izpaušanu vai piekļuvi tiem. Jūsu personas dati ir pieejami ierobežotam cilvēku skaitam, tikai pilnvarotām personām. 

Spēkā stāšanās datums

Datu pārzinis patur tiesības jebkurā laikā šo Privātuma politiku mainīt bez iepriekšēja brīdinājuma.

Informācija par sīkdatņu izmantošanu

“HOPS.cc” satura kvalitātes uzlabošanai, ērtākai lietošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes (angļu val. cookies). 

Sīkdatnes tostarp ļauj vietnei atcerēties lietotāja izvēlētos iestatījumus nākamajās apmeklējuma reizēs, lai katru reizi tie nebūtu jānorāda no jauna. Sīkdatnes netiek izmantotas, lai veiktu personu identificēšanu.

Datu pārziņa pārziņā esošajā interneta vietnē “HOPS.cc” var tikt ievietotas saites uz trešo personu interneta mājaslapām, kurām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, par kuru pilnīgumu Datu pārzinis nenes atbildību.

Kā atteikties no sīkdatnēm?

Lai atteiktos no sīkdatņu saņemšanas, Jūs varat izmantot privātās pārlūkošanas režīmu, kuru nodrošina lielākā daļa pārlūkprogrammu (privāts logs, inkognito logs vai "InPrivate" logs). Jebkādas sīkdatnes, kas tiek izveidotas, darbojoties privātās pārlūkošanas režīmā, tiek dzēstas, tiklīdz jūs aizverat visus pārlūka logus.

Lai atteiktos no mērķētas reklāmas rādīšanai nepieciešamās informācijas iegūšanas un lietošanas, Jūs varat izmantot bezmaksas rīku "Your Online Choices" vai "YourAdChoices".

Jūsu piekrišana šai Privātuma politikai

Nododot Datu pārzinim savus personas datus, Jūs piekrītat šīs Privātuma politikas noteikumiem. 

Kontaktinformācija

Ja Jums ir kādi jautājumi, komentāri vai bažas par šo Privātuma politiku vai vēlaties ziņot par jebkādiem Privātuma politikas pārkāpumiem Jūs varat sūtīt e-pasta vēstuli uz info@mintprint.lv vai zvanīt uz tālruņa nr. +371 25139750, vai rakstīt uz SIA MINT print, Starta iela 1, Rīga, LV-1026.